Banner Receptie En Telefoon

Actuele wachttijden MindUp

MindUp heeft diverse woonlocaties door de provincie. Iedere locatie heeft zijn eigen aanbod. Op dit moment zijn er op meerdere locaties door de provincie heen plaatsen vrij. Aanmeldingen worden binnen MindUp geregeld door het Aanmeldbureau. Neem voor de mogelijkheden contact op met hen op via onderstaande contactgegevens. Zij kunnen uw vragen beantwoorden en zijn op de hoogte van de beschikbare plaatsen in de provincie.

De locaties van MindUp zijn gevestigd in de regio’s Sneek/Workum, Heerenveen/Drachten, Franeker, Leeuwarden en Dokkum. De wachttijden voor een plek op de beschermde woonvorm hangt af van verschillende factoren. Hieronder staat een beschrijving van de stappen waarmee een cliënt geplaatst kan worden.

Wachttijden binnen MindUp
Wanneer de begeleiding kan starten hangt af van de beschikbare plaatsen en woonwensen van degene die zich aanmeldt. Deze aanmeldingen worden iedere werkdag verwerkt door het Aanmeldbureau en de woonzorgmakelaar van MindUp. De wachttijden die hierdoor ontstaan bestaan uit de toegangstijd, de aanmeldtijd en de wachttijd tot plaatsing. Deze stappen leggen we hieronder voor u uit:

Toegangstijd
De toegangstijd is de gemiddelde tijd tussen de aanmelding en het eerste telefonische contact met de woonzorgmakelaar. In dit telefonische gesprek bespreekt onze woonzorgmakelaar samen met u uw hulpvraag en de beschikbare plaatsen. Dit noemen we ook wel ‘telescreenen’. De uitkomst van dit telescreenen kan zijn dat u als eventueel nieuwe bewoner:

  • Voldoende informatie heeft over de financiering en het vervolgtraject
  • Op een specifieke wachtlijst voor een locatie komt te staan
  • Samen met de woonzorgmakelaar nog een oriënterend gesprek plant om de mogelijkheden te bespreken of op een locatie te gaan kijken
  • Op intake kan komen voor een specifieke locatie en mogelijk binnen een afgesproken periode kunt starten. Dit zou ook op een tijdelijke locatie kunnen zijn.

Het is ook mogelijk dat u gezamenlijk overeenkomt dat een andere organisatie meer passende zorg biedt voor uw specifieke hulpvraag.

Aanmeldwachttijd
De aanmeldwachttijd is de gemiddelde tijd tussen het aanmelden via het Aanmeldbureau en de intake op de locatie. Deze tijd kan variëren. Dit is afhankelijk van het termijn waarin alle betrokkenen aanwezig kunnen zijn voor de intake.

Wachttijd tot plaatsing
Na de intake is het wachten tot u geplaatst kunt worden. De woonzorgmakelaar informeert u over de wachttijd tot plaatsing tijdens het telescreenen, de oriëntatie of tijdens de intake op de locatie zelf.

Aanmelden
Er zijn verschillende manieren voor het aanmelden bij MindUp. Verwijzers kunnen dat doen, maar cliënten kunnen zichzelf ook aanmelden voor begeleiding bij wonen.Een aanmelding kan gedaan worden via het aanmeldformulier op de site of telefonisch. De telefoniste vult dan samen met u aanmeldformulier in.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over wonen bij MindUp? Neem dan contact met ons op.

Wij geloven dat iedereen iets kan en sluiten aan op de herstelvraag van de cliënt. Ontwikkeling is ons doel, de cliënt bepaalt de route.

 

Direct hulp nodig?