Banner Woningen

Begeleid en/of beschermd wonen

Zelfstandig wonen is voor sommige mensen moeilijk. Ze vinden het bijvoorbeeld lastig om hun dag in te delen of zorgen niet goed voor zichzelf. Als het zelfstandig wonen door een psychisch of psychiatrisch probleem niet goed gaat, kan MindUp hierbij ondersteunen. Dit kan via begeleiding bij zelfstandig wonen of wonen in een beschermde woonvorm.

Begeleiding bij zelfstandig wonen
Het liefst begeleiden we cliënten in de eigen woonomgeving en dat doen we in heel Friesland. Wij helpen waar nodig, bijvoorbeeld door het geven van trainingen, het voeren van individuele gesprekken en het bieden van begeleiding. De woonbegeleiding richt zich op alle facetten die nodig zijn om succesvol zelfstandig te kunnen wonen en leven.

Voorbeelden van thema's waar we ons op richten:

  • huis en tuin op orde
  • dagbesteding
  • medicatiegebruik
  • budgetadvies
  • gezond eet- en leefpatroon en persoonlijke verzorging

Daarnaast hebben we aandacht voor het accepteren van beperkingen en richten we ons vooral op de talenten van mensen. Door in te steken op kwaliteiten en het vergroten van vaardigheden is snel vooruitgang merkbaar en is steeds minder woonbegeleiding nodig. We hebben in de begeleiding aandacht voor het voorkomen van een terugval en we kijken naar het vergroten van het netwerk. Doordat onze deskundige woonbegeleiders insteken op alle onderdelen van het leven, lukt het zelfstandig wonen steeds beter. Cliënten die begeleiding bij het wonen krijgen, kunnen gebruik maken van inloop-koffieuurtjes en meedoen aan bijvoorbeeld kookgroepen en sport- of wandelgroepen van MindUp.

Beschermd wonen
MindUp biedt verschillende vormen van beschermd wonen aan: individuele appartementen, groepswoningen in de wijk en meer beschutte woonplekken dicht bij GGZ-afdelingen. Onze cliënten krijgen woonbegeleiding op maat, waarbij het doel is zo zelfstandig mogelijk te wonen. Onze begeleiding is gericht op zelfredzaamheid en (meer) mee kunnen doen in de samenleving. We noemen beschermd wonen daarom ook wel De Woonschool; je bent er namelijk om jezelf te ontwikkelen. Onze woonvoorzieningen staan daarom vaak in een gewone woonwijk, in de buurt van winkels en openbaar vervoer. Overdag gaan onze bewoners gewoon naar werk, school of dagbesteding.

Mensen met een gezonde leefstijl zijn fitter en hebben meer veerkracht. Daarom besteedt MindUp veel aandacht aan de leefstijl van haar cliënten. We bieden onze cliënten verschillende leefstijlprogramma’s aan, die helpen gezonder te leven.

Wet langdurige zorg
Bij MindUp wonen cliënten die intensieve en langdurige ondersteuning ontvangen. Vanaf 2021 is voor hen met name de financiering veranderd. In onze beschermde woonvormen wonen mensen die ondersteuning ontvangen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de zorgverzekeringswet en cliënten die vanaf financiering ontvangen vanuit de Wlz.

In contact met onze bewoners bieden wij maatwerk en creëren wij een milieu wat passend is om bewoners vanuit verschillende doelgroepen te kunnen ondersteunen. Naast de cliënten die reeds wonen bij MindUp kunnen ook cliënten die dat niet doen zich aanmelden bij MindUp op het moment dat er een Wlz-indicatie is. Meer informatie over de Wlz vind je hier.

Direct hulp nodig?