Banner Woningen

Begeleid wonen in een appartement

Wonen in een appartement betekent dat de bewoner zo zelfstandig mogelijk functioneert en zelf verantwoordelijk is voor het huishouden. Er is vaak een gemeenschappelijke huiskamer die op vastgestelde tijden met andere bewoners wordt gedeeld.

Alle bewoners beschikken over een eigen voedingsbudget. Naast woonbegeleiding organiseert MindUp ook activiteiten die gericht zijn op bijvoorbeeld het aangaan van sociale contacten, het leren koken en bewustwording op het gebied van leefstijl.

De begeleiding
Een team van medewerkers (verpleegkundigen, persoonlijk begeleiders, woonbegeleiders en ervaringsdeskundigen) ondersteunt bewoners bij het wonen en de dagelijkse gang van zaken. De begeleiding is gericht op het vergroten of behoud van zelfstandigheid, op rehabilitatie en herstel of het voorkomen van achteruitgang. Daarnaast is verzorging en begeleiding bij het gebruik en beheer van medicatie een belangrijke vorm van ondersteuning.

Rehabilitatieplan
Om onze begeleiding gericht vorm te geven, stellen we samen met elke cliënt een rehabilitatieplan op. Hierin staan de doelen waar de cliënt bij geholpen wil worden. Op basis van het rehabilitatieplan werken we samen methodisch aan herstel van de cliënt, waarbij zelfredzaamheid en meedoen de belangrijkste uitgangspunten zijn. Ieder half jaar evalueren cliënt en diens begeleiders en familie of naasten het rehabilitatieplan. De cliënt bepaalt zélf wie er bij deze evaluaties aanwezig zijn.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over wonen bij MindUp?

Neem dan contact op via tel. 088-336 56 66 of mail ons: info@mind-up.nl.

Direct hulp nodig?