Banner Woningen

Begeleid wonen in een groep

Bij wonen in een groep deelt een bewoner samen met anderen een huis. Er is een gemeenschappelijke woonkamer, keuken, douche en toilet. De bewoners bespreken praktische zaken tijdens een huiskameroverleg.

Gewoonlijk eten de bewoners iedere dag samen. Onze medewerkers ondersteunen de bewoners met het maken van afspraken over wie wat doet in het huishouden en begeleiden hen zowel individueel als in groepsverband. Naast woonbegeleiding organiseert MindUp ook andere activiteiten in de groepswoningen. Deze activiteiten zijn bijvoorbeeld gericht op het aangaan van sociale contacten, het leren koken en bewustwording op het gebied van leefstijl.

De begeleiding
Een team van medewerkers (verpleegkundigen, persoonlijk begeleiders, woonbegeleiders en ervaringsdeskundigen) ondersteunt bewoners bij het wonen en de dagelijkse gang van zaken. De begeleiding is gericht op het vergroten of behoud van zelfstandigheid, op rehabilitatie en herstel of het voorkomen van achteruitgang. Daarnaast is verzorging en begeleiding bij het gebruik en beheer van medicatie een belangrijke vorm van ondersteuning.

Rehabilitatieplan
Om onze begeleiding gericht vorm te geven, stellen we samen met elke cliënt een rehabilitatieplan op. Hierin staan de doelen waar de cliënt bij geholpen wil worden. Op basis van het rehabilitatieplan werken we samen methodisch aan herstel van de cliënt, waarbij zelfredzaamheid en meedoen de belangrijkste uitgangspunten zijn. Ieder half jaar evalueren cliënt en diens begeleiders en familie of naasten het rehabilitatieplan. De cliënt bepaalt zélf wie er bij deze evaluaties aanwezig zijn.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over wonen bij MindUp?

Neem dan contact op via tel. 088-336 56 66 of mail ons: info@mind-up.nl.

Direct hulp nodig?