Banner Bordjes

Hoe kan ik wonen bij MindUP

Om bij MindUp te kunnen wonen, moet er iemand zijn die het verblijf en de begeleiding op de beschermde woonvorm betaalt. De betaling kan op verschillende manieren geregeld worden. Hieronder vind je de mogelijkheden die hiervoor zijn. Heb je een vraag over deze informatie? Neem dan contact met ons op.

Beschermd wonen vanuit de Wmo 
Voor beschermd wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft MindUp afspraken gemaakt met bijna alle gemeentes in Friesland. Je kunt bij MindUp op de beschermde woonvorm wonen met de volgende Wmo-beschikking: Pakket A, B, C. Een Wmo-beschikking kan worden toegekend aan personen van 18 jaar en ouder.

Beschermd wonen vanuit de Wlz
Bij MindUp kun je wonen als je intensieve en langdurige ondersteuning nodig hebt. Voor beschermd wonen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft MindUp afspraken gemaakt met het zorgkantoor. Je kunt bij MindUp op de beschermde woonvorm wonen met de volgende Wlz-indicaties: GGZ Wonen 1, 2 en 3.

Beschermd wonen vanuit de Jeugdwet
MindUp heeft in Leeuwarden beschermd wonen locaties voor jongvolwassenen. Ben je 17 jaar? Dan wordt jouw verblijf op de beschermde woonvorm betaald vanuit de Jeugdwet. Dit betekent dat je alleen in specifieke locaties in Leeuwarden kunt wonen. Bij MindUp kunnen 17-jarigen wonen met een indicatie Jeugdwet, verblijf laag met aanvullend traject.

Begeleiding bij zelfstandig wonen
Naast wonen in een beschermde woonvorm van MindUp, biedt MindUp ook Begeleid Zelfstandig Wonen. Hierbij huur je je eigen woning en maak je vaste afspraken met de begeleiding van MindUp die bij je thuis komt. Deze afspraken zijn meestal tijdens kantooruren. Ook het Begeleid Zelfstandig Wonen kan betaald worden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

MindUp heeft met bijna alle gemeentes in Friesland afspraken gemaakt voor de betaling vanuit de Wmo. Met gemeente Leeuwarden heeft MindUp geen rechtstreekse afspraken.

Hoe kan ik mij aanmelden en wat gebeurt er daarna?
Als je wilt wonen bij MindUp kun je je aanmelden door ons aanmeldformulier in te vullen. Sommige cliënten vinden dit lastig. Heb je een begeleider en/of behandelaar? Vraag deze om je hierbij te helpen als je er alleen niet uitkomt. Je mag hiervoor ook contact met ons opnemen. 

De aanmelding komt binnen bij het Aanmeldbureau van MindUp. De medewerkers van het Aanmeldbureau kijken of we aanvullende informatie nodig hebben. Als dit het geval is, vragen we dit op bij jou en/of de verwijzer.

Nadat we voldoende informatie hebben ontvangen, stuurt het Aanmeldbureau de aanmelding door naar de Woonzorgmakelaar. De Woonzorgmakelaar neemt vervolgens (vaak telefonisch) contact met je op. Meer informatie over wat er gebeurt nadat je een aanmelding hebt verstuurd, vind je hier.

Direct hulp nodig?