Locaties

Ervaringsdeskundigheid

Het belang van herstelondersteunende zorg binnen de psychiatrie wordt in Nederland steeds meer onderkend. Met de inzet van ervaringsdeskundigen biedt MindUp haar cliënten een ingang om actief aan de slag te gaan met herstel.

Waarom herstelondersteunende zorg?
MindUp begeleidt haar cliënten op hun weg naar herstel; met trajectbegeleiding, dagbesteding en ook met begeleiding thuis bij de dagelijkse zaken. Dit alles helpt de cliënt de eigen kracht te hervinden en mee te doen in die samenleving, ondanks de beperking. De inzet van ervaringsdeskundigheid is verbonden aan de cliënt in alle vormen van zorg die hij of zij ontvangt.

Onze cliënten werken aan hun herstel. Dat herstel bestaat uit verschillende aspecten, die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn:

  • Klinisch herstel
  • Maatschappelijk herstel
  • Persoonlijk herstel
  • Functioneel herstel

Deze vormen van herstel helpen iemand weer te kunnen functioneren in de samenleving. MindUp draagt bij aan al deze vormen van herstel in een keten van zorg. Respect voor de cliënt, diens begeleidingsvraag en de samenwerkingsrelatie is de basis voor resultaat

Wat doen ervaringsdeskundigen bij MindUp?
Ervaringsdeskundigen zetten eigen ervaring in de psychiatrie deskundig in bij het ondersteunen van cliënten. Zij werken op de woonvormen en in de inloopvoorzieningen van MindUp. Daarnaast komen zij samen in Herstelcentrum Friesland om hun vak te ontwikkelen.

De begeleiding kan op veel verschillende manieren plaatsvinden:

  • Geven van cursussen zoals ‘Herstellen doe je zelf’ aan cliënten
  • Begeleiden van cliënten in de Woonschool
  • Houden van spreekuren en workshops in de inloopvoorzieningen van MindUp
  • Begeleiden van cliënten in het hervinden van hun eigen kracht
  • Overdragen van kennis aan wijkteams en medewerkers van de gemeenten
  • Begeleiden van familie en naasten in het herstelproces

Meer weten over het herstelcentrum? Neem dan contact op met Herstelcentrum Friesland via info@herstelcentrumfriesland.nl.

Direct hulp nodig?