Banner Bordjes

Expertisecentrum Rehabilitatie

Het expertisecentrum is een onderdeel binnen MindUp wat zich richt op training, coaching en advies vanuit de Herstelvisie en werkend vanuit de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB). Het expertisecentrum valt onder de directie van MindUp en werkt samen met alle teams. We zijn er om daar waar een vraag ligt teams of individuen te ondersteunen. Dit in samenwerking met alle begeleiders binnen MindUp. Onderstaand het aanbod van het Expertisecentrum Rehabilitatie.

Training

 • Huiselijk geweld & kindermishandeling
 • Motiverende gespreksvoering
 • Training herstel en de IRB
 • Training vaardigheidsplannen
 • Signaleren & verwijzen bij suïcidaliteit
 • Non-violent resistance (NVR)​​​​​​​

Coaching

 • Werken met IRB
 • Casuïstiek
 • Individuele coaching
 • Intervisie
 • Omgaan met agressie
 • Teamcoaching

Advies

 • Herstel in beeld (HiB-audit)
 • Overdrachtsbord
 • Visie en beleid
 • Vernieuwing binnen IRB en HOZ
 • Verbeterplan vanuit de HiB
Direct hulp nodig?