Locaties

(Rehabilitatie)coach/trainer

Wij zijn op zoek naar een (rehabilitatie) coach / trainer
 voor 32 uur per week

Zomaar een werkdag van een (rehabilitatie) coach/trainer:

 • Je begint de dag met een rit richting de reactivering van MindUp in Dokkum. Je hebt daar een afspraak met een intervisiegroep waarvan jij de intervisiebegeleider bent.
 • Aansluitend op de intervisiebijeenkomst heb je een individuele coaching gepland met een medewerker van een ander team van MindUp in Dokkum. Dit keer staan de onderwerpen assertiviteit en feedback centraal.
 • In de middag heb je een afspraak met een teamcoach in Drachten. In de huidige tijd kan het complete team niet bij elkaar komen voor een coachbijeenkomst. Je hebt het initiatief genomen om toch op zoek te gaan naar een manier hoe je het team kan ondersteunen bij het verbeteren van de samenwerking.
 • Je sluit de dag af door aan te sluiten bij enkele medewerkers van een team van de woonvorm in Leeuwarden om gezamenlijk een casus te bespreken. Je ondersteunt het team om  deze casus vanuit de herstelvisie en de IRB methodiek te bekijken.

Heb je ervaring en/of affiniteit met het coachen en trainen en klinkt bovenbeschreven dag je als muziek in de oren, dan zijn we op zoek naar jou!
De (rehabilitatie)coach wordt binnen MindUp ingezet om het ontwikkelproces van individuele medewerkers en/of teams te helpen vormgeven, te ondersteunen en te versterken.  Daarnaast worden ze ingezet om te ondersteunen bij een gezamenlijke en juiste vertaling van de missie en visie van MindUp naar de werkvloer. Hierbij is veel aandacht voor de implementatie van de IRB en herstelgericht werken. Het Rehabilitatie Expertisecentrum van MindUp bestaat uit een gespecialiseerd team van rehabilitatie-experts, trainers, coaches en intervisiebegeleiders.

Functie informatie:                                                                                          

 • Wordt ingezet voor trainingen, coaching van teams, individuele coaching, casuïstiek en intervisie.
 • Ondersteunt en coacht bij:
  • Het creëren van een veilige werk- en leeromgeving;
  • Het verbeteren van de samenwerking binnen en tussen de teams;
  • Het vergroten van het eigenaarschap;
  • Het verbeteren van de communicatie.
  • Traint en ondersteunt collega's in de toepassing van de rehabilitatiemethodiek, de rehabilitatieplannen, de werkwijze bejegening en attitude in de herstel ondersteunende zorg.
  • Signaleert afwijkingen in de voortgang en is beschikbaar ter consultatie en doet verbetervoorstellen aan de teams/teamcoach.
  • Is betrokken als auditor bij de "Herstel in Beeld" audit.
  • Ondersteunt bij de implementatie van nieuwe methodieken, werkprocessen en middelen binnen de teams.
  • Is procesbegeleider van verschillende intervisiegroepen.
  • Ontwikkelt en verzorgt trainingen/workshops gericht op omgang met verschillende doelgroepen, ziektebeelden en gedrag.
  • Ondersteunt bij het analyseren van incidenten aangaande agressie en bij de verbeteracties n.a.v. deze analyse.

•     Adviseert gevraagd en ongevraagd de teamcoaches en de directie.

Wij vragen:

 • Een ondernemende, nuchtere en pragmatisch ingestelde coach die aansluit bij de veranderende vraag vanuit een veranderende omgeving;
 • Ervaring in coaching en/of training is een pré;  
 • Kennis van IRB en herstelgerichte zorg is een vereiste;
 • Minimaal een op de functiegerichte opleiding op hbo-niveau (SPH/MWD of daarmee gelijkwaardige opleiding);
 • Goede analytische en coachende vaardigheden;
 • Affiniteit met het werken met de doelgroep;
 • Een medewerker die tegengestelde belangen kan overbruggen;
 • Flexibiliteit, humor, creativiteit en het denken in kansen;
 • Zelfstandig kunnen werken binnen een multidisciplinair team.

Wij bieden:

 • Een mooie, professionele uitdaging in een veranderende omgeving;
 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO-GGZ;
 • Indeling in functiegroep FWG 50;
 • Mogelijkheid tot opleiding en scholing;
 • In eerste instantie een contract voor een jaar. Daarna wordt gekeken naar de mogelijkheid van verlenging van het dienstverband.

Reageren kan hier!

Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met:

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 24 juni. Je kunt solliciteren tot 7 juni.

Direct hulp nodig?