Locaties

Begeleid zelfstandig wonen

Cliënten moeten na een eventuele opname, of om opname te voorkomen, tijdig professionele hulpverlening krijgen om zelfstandig te kunnen wonen. Het team van MindUp biedt deze begeleiding bij het zelfstandig wonen.

Dankzij onze deskundige ondersteuning kunnen we met het minimaal aantal uren goede successen boeken. Doordat onze hulpverleners in hun ondersteuning bij cliënten thuis aansluiten bij de begeleiding op één van de locaties voor werk- en dagbesteding, kunnen we op alle leefgebieden aan de slag om de cliënt zo snel mogelijk weer in zijn of haar kracht te zetten.

Het doel daarvan is dat de cliënt weer zo volwaardig mogelijk kan meedoen in de maatschappij. We leren cliënten om te gaan met hun eventuele beperkingen en gebruik te maken van hun talenten en hun vaardigheden.

Voor aanmelding of overleg over een cliënt, kunt u altijd contact opnemen.

Direct hulp nodig?