Receptie Tel

Gemeenten

Doordat we cliënten op alle leefgebieden waar dat nodig is kunnen ondersteunen, bieden we een totaalpakket waardoor cliënten kwalitatief én efficiënt goed geholpen worden.

Wmo
Gemeenten hebben ook te maken met inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Daar komt bij dat zij met de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de opdracht hebben gekregen dat iedereen zoveel mogelijk moet kunnen meedoen. De wet moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving, al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Als dat niet kan, is er ondersteuning vanuit de gemeente.

Door dat de extramurale begeleiding uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is ondergebracht bij de Wmo, wordt het takenpakket van gemeenten uitgebreid.

Gemeenten geven vaak aan dat medewerkers in de thuiszorg dusdanige psychosociale problematiek bij cliënten tegenkomen dat huishoudelijke hulp niet toereikend is. MindUp kan gemeenten ondersteunen bij het uitvoeren van de taken.

U kunt bij ons terecht voor advies, maar ook gericht cliënten doorverwijzen.

Re-integreren
Daarnaast hebben gemeenten de taak mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te helpen. Sociale diensten hebben vaak te maken met cliënten die ondanks langdurige trajecten elke keer weer terugvallen in oude patronen en hun werk(ervarings)plek verliezen. Vaak speelt op de achtergrond psychosociale problematiek. MindUp kan bij re-integratie ondersteunen door cliënten vaardigheden aan te leren.

Coaching en werkplekken op maat
MindUp kan deze cliënten helpen. We nemen de tijd om te onderzoeken wat er met deze mensen aan de hand is en welke begeleiding voor het beste resultaat zorgt. Onze gespecialiseerde medewerkers bieden coaching en werkplekken op maat.

Voor aanmelding of overleg over een cliënt, kunt u altijd contact opnemen met ons of direct aanmelden via het aanmeldformulier onderaan deze pagina.

Direct hulp nodig?