Locaties

Over ons

MindUp begeleidt mensen met een psychiatrische beperking die hen in de weg zit bij het wonen, werken en meedoen in de samenleving. We ondersteunen onze cliënten op hun weg naar herstel. Met onze specialistische aanpak, gedreven medewerkers en samenwerking met behandelaren en collegiale instellingen zijn we dé organisatie voor (woon-)begeleiding en dagbesteding in Friesland. MindUp werkt!

Onze medewerkers begeleiden jaarlijks ruim tweeduizend cliënten bij het (her)vinden van eigen mogelijkheden en het benutten van maatschappelijke kansen. Door het combineren van dagbesteding en individuele begeleiding met beschermd of begeleid wonen, zet MindUp haar medewerkers flexibel en gericht in waar zij nodig zijn.

Waar doen we het voor
De samenleving verandert en van mensen met een psychiatrische beperking wordt steeds meer gevraagd. De nadruk ligt op handelen vanuit eigen kracht, met zelfredzaamheid als doel. Onze medewerkers zijn zich er iedere dag bewust van hoe zij hierin het verschil kunnen maken.​

Onze cliënten werken aan hun herstel, zodat ze (meer) mee kunnen doen in de samenleving. We staan er niet alleen voor. Om mensen écht in hun eigen kracht te zetten, is het belangrijk om scherp te zijn; te vernieuwen in onze dienstverlening en te innoveren in ons aanbod. Dit bereiken wij door onze cliënten actief te betrekken bij alles wat we doen. Hierdoor maken we niet alleen nu, maar ook in de toekomst het verschil voor onze cliënten.

Hoe doen we dat
Onze cliënten volgen bijvoorbeeld trainingen waar ze vaardigheden leren die nodig zijn bij het wonen en werken. Of ze doen onder begeleiding werkervaring op een werkplek van MindUp of bij een extern bedrijf. Voor sommigen is het meedoen aan activiteiten een eerste stap naar herstel.​

Bij MindUp staat kwaliteit van zorg en begeleiding in al ons doen en laten voorop. Dat spreekt voor zich. Daarom laten we de kwaliteit van ons aanbod sinds 2007 toetsen volgens de HKZ-normering. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Hierdoor voldoen we tegelijkertijd aan de eisen gesteld in de NEN-EN-ISO 9001:2008. Met het NEN 7510 certificaat voldoen wij bovendien aan de kwaliteitseisen ten aanzien van informatiebeveiliging.

Waar staan we voor
Niet de beperkingen, maar de mogelijkheden van onze cliënten vormen de spil van ons bestaan. Samen met hen werken wij toe naar rehabilitatie en herstel. Met een team van gedreven professionals en via innovatieve methodes begeleiden we cliënten in hun doel: wonen, werken en meedoen in de samenleving. Nauw samenwerken met gemeentes en organisaties die hetzelfde belang behartigen is hierin essentieel.

Waar gaan we voor
Ons doel is om samen met cliënten toe te werken naar herstel. Door het combineren van dagbesteding en individuele begeleiding met beschermd wonen, zet MindUp haar medewerkers flexibel en gericht in waar zij nodig zijn. Wij werken daartoe samen met onze cliënten, gemeentes en samenwerkingspartners aan vernieuwing in de ondersteuning die leidt tot het meer (zelfstandig) mee kunnen doen in de samenleving. We worden continu gevoed met nieuwe ontwikkelingen en uitkomsten uit onderzoek.

Onze medewerkers gaan altijd een stapje verder om het verschil te kunnen maken. Zo zet MindUp zich in voor de patiënten van GGZ Friesland door biologisch, (h)eerlijk eten te produceren in de tuinen en keukens van de instelling.

Zakelijke klus laten uitvoeren?

"Op de locaties van MindUp voor werk en dagbesteding kunnen we tegen een scherp tarief klussen uitvoeren voor bedrijven. Van verwerking van drukwerk tot het stofferen van meubels: in het overzicht vindt u onze activiteiten per locatie."

Aukje Beukers

Accountmanager

0623903716
Img Vcard 02
Direct hulp nodig?