Locatie Heerenveen

Wat is de Cliëntenraad?

Wij zijn een groep enthousiaste vrijwilligers, cliënten en oud-cliënten, die zich inzetten voor een sterke vertegenwoordiging van het cliëntperspectief in het beleid van GGZ Friesland. Samen vormen we de Cliëntenraad GGZ Friesland.

De Cliëntenraad is, net als GGZ Friesland, verdeeld in 3 divisies: Cliëntenraad Divisie 1, 2 (waaronder Kinnik) en MindUp. Daarnaast zijn er de commissies Beleid en Public Relations.

Cliëntenraadsleden zijn vast lid van één van de drie Divisieraden en kunnen daarnaast deelnemen aan de commissies. Elke divisieraad heeft een voorzitter. De voorzitters hebben regelmatig overleg. De divisieraden komen periodiek samen in een Algemene Ledenvergadering en er is veel onderlinge samenwerking.

Contactinformatie

Telefoonnummer: 058 - 2848633 (ma t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00) 
E-mailadres: clientenraad@ggzfriesland.nl

Bezoekadres:
GGZ Friesland
Marshallweg 9
8912 AC Leeuwarden 
www.ggzfriesland.nl/clientenraad

Klachten?
Wil je een klacht delen? Er zijn verschillende wegen die je daarvoor kunt bewandelen. Welke weg voor jou de beste is, bepaal je zelf:

Bovenstaande links verwijzen door naar de pagina's op de website van GGZ Friesland. De informatie op deze pagina's is ook van toepassing op klachten voor MindUp.

Je staat er niet alleen voor
Als je een klacht wilt indienen, op welke manier dan ook, kun je ondersteuning krijgen van patiëntvertrouwenspersonen, familievertrouwenspersonen of de klachtenfunctionaris. 

Adres- en contactgegevens van bovenstaande personen en functionaris vind je hier op de website van GGZ Friesland. De informatie op die pagina's is ook van toepassing op klachten voor MindUp.

Direct hulp nodig?