Locatie Heerenveen

Wat is de Familieraad?

Als deelnemer van MindUp heb je mogelijk familie en/of andere naastbetrokkenen. De Familieraad komt op voor hun belangen. Ze geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur en directie van GGZ Friesland, waar MindUp onderdeel van is. Ook overlegt de Familieraad veel en vaak met hen en ook met de Cliëntenraad. Meer weten over de Familieraad? Klik hier voor meer informatie.

Familie, vrienden en andere belangrijke naasten zijn van onschatbare waarde voor het herstel van cliënten. Daarom werken die vanaf het begin samen met begeleider en cliënt. Dat noemen we 'triadisch werken'.

Familie en naasten hebben vaak veel met iemand meegemaakt en zullen, ook als de begeleiding afgerond is, met diegene contact houden en een relatie hebben. Zij kunnen een belangrijke rol spelen in het herstelproces van een cliënt en in alle fases een belangrijke bijdrage leveren.

Hulp

Familie en naasten hebben soms een ander herstelproces dan de cliënt zelf. Voor een goede samenwerking is het belangrijk om hier aandacht voor te hebben. Er is diverse hulp beschikbaar:

De familievertrouwenspersoon kan luisteren naar de familie of naasten, heeft nauwe contacten met behandelaren en doet er alles aan om de samenwerking tussen familie, naasten, cliënt en hulpverleners goed te laten verlopen. 

-> Informatie en contactgegevens

De familie-ervaringsdeskundige van GGZ Friesland, waar MindUp een onderdeel van is, ondersteunt familie, vrienden en naasten van cliënten. Deze biedt een luisterend oor, kan de zorg delen en samen bespreken hoe iemand zich staande kan houden. Vanuit eigen ervaring wordt ondersteuning geboden op verschillende gebieden zoals lotgenotencontact, voorlichting, informatie en advisering/signalering. 

-> Informatie en contactgegevens

 

Klachten of suggesties?

Het kan het zijn dat familie en/of naaste niet tevreden zijn. Dan is het belangrijk om te weten waar iemand terecht kan met een klacht of kritiek.  Lees meer over hoe u een klacht kenbaar kunt maken en wie u daarbij kan ondersteunen.

Direct hulp nodig?