MU 0014 DSC00182

MindUp heeft een nieuw begeleidingsmodel: Werken aan Herstel

dinsdag 28 maart 2023

We zien dat mensen met een psychische kwetsbaarheid die bij MindUp ondersteuning vragen in hun herstelproces steeds vaker zwaardere problematiek hebben. Dat betekent wat voor ons als organisatie, als team en als begeleiders. Daarom hebben wij een nieuw begeleidingsmodel ontwikkeld. Het allesomvattende model en het bijgaande digitale toolboek kunnen onze medewerkers gebruiken om het herstelproces van een cliënt met een psychische kwetsbaarheid te ondersteunen, zowel kort- als langdurig.

Wat het model inhoudt en hoe je het kunt inzetten, zie je in deze video:

 

Vanuit de herstelvisie
De basis blijft de herstelvisie: MindUp blijft dus herstelondersteunende zorg bieden. Daar staan we voor vanuit onze missie en visie. We geloven in de kansen en mogelijkheden van iedereen en ondersteunen ieders proces van persoonlijke groei. Hierbij bieden we specialistische ondersteuning, vraag- en ontwikkelingsgericht en stimuleren we cliënten in het (her)pakken van eigen kracht en regie.

Meer informatie
Meer weten of het begeleidingsmodel, de implementatie of de werking ervan in de praktijk? Neem dan contact op met ons via rehabilitatieexpertisecentrum@mind-up.nl.

Direct hulp nodig?