Banner Contact

Aanmelden

Een aanmelding kan gedaan worden via het aanmeldformulier of telefonisch, een medewerker van het aanmeldbureau vult dan samen met u aanmeldformulier in. Er zijn verschillende manieren voor aanmelding bij MindUp. Verwijzers kunnen dat doen, maar cliënten* kunnen zichzelf ook aanmelden voor begeleiding bij (zelfstandig) wonen, werken, leren en de activiteiten.

Let op: medewerkers van GGZ Friesland kunnen hier klikken voor een interne verwijzing.

Verwijzers

  • Gemeenten geven vaak aan dat medewerkers in de thuiszorg dusdanige psychosociale problematiek bij cliënten tegenkomen dat huishoudelijke hulp niet toereikend is. MindUp kan gemeenten ondersteunen bij het uitvoeren van de taken. Klik hier voor meer informatie.

  • Via zorginstellingen kunnen cliënten ook aangemeld worden bij MindUp. Heeft u cliënten die professionele begeleiding nodig hebben bij werk en dagbesteding, waarbij specifieke aandacht nodig is voor hun psychosociale problematiek? Of kent u cliënten die ondersteuning nodig hebben bij (zelfstandig) wonen? MindUp kan deze begeleiding bieden. Klik hier voor meer informatie.

  • Bent u een huisarts of specialist? Dan is doorverwijzen ook mogelijk. Klik hier voor meer informatie.

  • Het kan ook telefonisch: 088 - 33 65 666

*Bent u cliënt, dan kunt u ook gebruik maken van het reguliere aanmeldformulier hieronder.

Aanmeldformulier MindUp

Gegevens cliënt
Gegevens verwijzer

​Aangemeld... En dan?
Na de aanmelding neemt MindUp binnen twee werkdagen contact op met de cliënt (en eventueel met de verwijzer).

Wij geloven dat iedereen iets kan en sluiten aan op de herstelvraag van de cliënt. Ontwikkeling is ons doel, de cliënt bepaalt de route.

Direct hulp nodig?