Banner Contact

Aanmelden

Er zijn verschillende manieren voor aanmelding bij MindUp. Verwijzers kunnen dat doen, maar cliënten kunnen zichzelf ook aanmelden voor begeleiding bij (zelfstandig) wonen, werken, leren en de activiteiten.

Verwijzers
Een aanmelding kan gedaan worden via het aanmeldformulier of telefonisch, de telefoniste vult dan samen met u aanmeldformulier in.

Aanmeldformulier MindUp

Gegevens cliënt
Gegevens verwijzer

​Aangemeld... En dan?
Na de aanmelding neemt MindUp binnen twee werkdagen contact op met de cliënt (en eventueel met de verwijzer).

Wij geloven dat iedereen iets kan en sluiten aan op de herstelvraag van de cliënt. Ontwikkeling is ons doel, de cliënt bepaalt de route.

Direct hulp nodig?