Brainstorm Reactivering

Ontwerpsessies hervorming reactivering MindUp gestart

donderdag 26 januari 2023

We zien dat mensen met een psychische kwetsbaarheid die bij MindUp ondersteuning vragen steeds vaker zwaardere problematiek hebben. Dat betekent iets voor ons als organisatie en daarom kijken wij hoe we onze reactivering anders kunnen inrichten. Zo willen we blijven aansluiten bij de hersteldoelen van onze cliënten.  

Naast dat we onze eigen medewerkers hebben gevraagd om mee te denken, organiseren we in het eerste kwartaal van 2023 ook vier ontwerpsessies waar we ook externe betrokkenen voor uitnodigen. Hierin onderzoeken wij op welke doelgroepen wij ons moeten richten en met welke ontwikkelingen we rekening moeten houden. Dinsdagochtend 24 januari was de eerste ontwerpsessie in het Adverium in Drachten.  

Hierbij waren verschillende samenwerkingspartners aanwezig: gemeente Smallingerland, gemeente Waadhoeke, gemeente Heerenveen, Windkracht 058, Expertiseteam beschermd wonen en Zilveren Kruis. Een unieke bijeenkomst, omdat we de partners hierdoor in een vroeg stadium al laten meedenken over onze werkwijze. Het was een geslaagde en waardevolle ochtend die is afgesloten met een heerlijke lunch, verzorgd door Puik.

Direct hulp nodig?