Meander

Opening BW Meander

vrijdag 3 juni 2022

Op het terrein Groot Lankum in Franeker heeft GGZ Friesland donderdagmiddag haar nieuwe beschermde woonvorm geopend. Zesendertig cliënten van MindUp, onderdeel van GGZ Friesland, kunnen hier binnenkort hun eigen, zelfstandige appartement betrekken.

Algemeen directeur Douwe Weening van MindUp trapt de feestelijke middag af. Hij vertelt vanaf de balustrade trots te zijn op het nieuwe pand en prijst de samenwerking met alle betrokken partijen. Van politieke besluitvorming tot uitvoer. Ook heeft hij lovende woorden voor de buurtbewoners, die door middel van informatieve en opbouwende bijeenkomsten hebben meegedacht op bepaalde punten. ,,Beter een goede buur, dan een verre vriend”, aldus Weening.

,,Een goede samenwerking was er ook met de gemeente”, praat hij voorzichtig naar de volgende spreker toe. ,,De gemeente Waadhoeke heeft onze cliënten altijd een warm hart toegedragen.”

‘GGZ Friesland is in begrip’
Wethouder Jan Dijkstra neemt vervolgens het stokje over. ,,Wy binne al mear as 170 jier mei-inoar ûnderweis, dus as wy elkoar no noch net kenne..”, grapt hij nadat hij kort de geschiedenis van geestelijke gezondheidszorg in Franeker heeft beschreven. Dan, serieus: ,,Ik bin bliid wêr 't wy no steane. GGZ Friesland is in begryp yn Frjentsjer.”

Ook Dijkstra roemt het contact met de omwonenden en de wisselwerking tussen GGZ Friesland en de gemeente. ,,Ast mei-inoar om tafel giest, ûntstiet der wat moais. Ik hoopje dat de bewenners hjir in noflik plak krije en harren gau thúsfiele yn dizze moaie apparteminten.”

En geen opening zonder cadeaus. Jeroen van Balen van aannemer Van Wijnen schenkt samen met leden van ‘de bouwploeg’ – bestaande uit MindUp-deelnemers - een houten tafel, bloembakken en een vogelhuisje. Gemaakt op de NL Doet-dag in maart. ,,Ik was verrast door het resultaat”, geeft hij toe. ,,Het is een bekwaam, betrokken en bevlogen team.” De realisatie van het woningen stemt hem tevreden: ,,Ik ben trots hoe we hier nu staan. Ik wil iedereen bedanken voor het gegeven vertrouwen en het wederzijdse respect”, besluit Van Balen zijn speech.

Naam
Het is rond drieën wanneer de blik van de honderd genodigden richting een groot, met een doek omhuld bord gaat. Tijd voor de bekendmaking van de naam van het wooncomplex. ‘Meander’, valt te lezen nadat wethouder Dijkstra en Monique Menger, directeur zorg van MindUp, het doek naar beneden halen.

Menger verklaart de naam: ,,Het herstelproces gaat over verschillende paden. Dat is als een kronkelende rivier, waarbij het water zijn eigen weg zoekt. Er is geen rivier die recht naar beneden gaat, die meandert ook. Dat is vergelijkbaar met het herstelproces in het leven.”

Meander is ontworpen door Alynia Architecten, aannemer Van Wijnen is in oktober vorig jaar samen met Van der Weerd Installatietechniek gestart met de werkzaamheden. Deze zijn binnen planning afgerond. Naast de zesendertig appartementen, die allemaal hun eigen voorzieningen hebben, is ook één groepsruimte gerealiseerd. Van hieruit vindt de begeleiding van cliënten plaats.

Door de komst van de Meander op haar eigen terrein heeft GGZ Friesland de huurovereenkomsten van verschillende panden – de vorige woonlocaties van de cliënten - in Franeker opgezegd.

Direct hulp nodig?