Marshallweg

Vacature Familieraad

De Familieraad zoekt mensen die als lid van de Familieraad willen ‘meespelen’ in het veld van de medezeggenschap binnen GGZ Friesland. Van een lid vragen we ervaring met de problematiek van naastbetrokkenen. Namens de Familieraad bent u contactpersoon voor een divisiedirectie en u vertegenwoordigt zo de raad binnen de organisatie.

Wat is de Familieraad?
De Familieraad behartigt de collectieve belangen van familie en naast betrokkenen van cliënten van GGZ Friesland en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur en de divisiedirecties. De Familieraad voert structureel overleg met de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur, de divisiedirecties en de Cliëntenraad.

Heeft u belangstelling?
Stuur dan een brief met motivatie naar Familieraad GGZ Friesland, Postbus 932, 8901 BS Leeuwarden, of mail naar familieraad@ggzfriesland.nl.

Meer informatie
Kijk dan op de website voor meer informatie of klik op het bijgaande functieprofiel. U kunt ook eerst vrijblijvend contact opnemen met Joan Siep-Drent, ondersteuner van de Familieraad, tel. 058 284 98 31 (maandag- t/m donderdagochtend van 9.00-12.00 uur).

Direct hulp nodig?