Receptie Tel

Zorginstellingen

Heeft u cliënten die professionele begeleiding nodig hebben bij werk en dagbesteding, waarbij specifieke aandacht nodig is voor hun psychosociale problematiek? Of kent u cliënten die ondersteuning nodig hebben bij (zelfstandig) wonen? MindUp kan deze begeleiding bieden.

Gespecialiseerde medewerkers
Onze medewerkers zijn gespecialiseerd in het bieden van ondersteuning aan cliënten met een psychische kwetsbaarheid. Dat zorgt ervoor dat we beter kunnen aansluiten bij hun problematiek dan algemene dagbestedingsorganisaties en re-integratiebureaus. Ook de begeleiding thuis is meer gericht hun problematiek dan reguliere thuiszorgorganisaties bieden.

Herstel
Herstel staat bij MindUp voorop. Dit betekent dat we in onze begeleiding zo veel mogelijk aansluiten bij de wensen en sterke kanten van cliënten. We leren cliënten om te gaan met eventuele beperkingen en hun mogelijkheden en talenten zo veel mogelijk te benutten en te vergroten. Hierdoor halen ze er alles uit om zo succesvol mogelijk te kunnen wonen, werken, leren en hun vrije tijd te besteden.

Voor aanmelding of overleg over een cliënt, kunt u altijd contact opnemen of direct aanmelden via het aanmeldformulier onderaan deze pagina.

Direct hulp nodig?